Mitä fasilitointi on?

Fasilitaattori auttaa tiimiä penkomaan ajatusten laatikot pohjia myöten ja sitten penkomaan myös laatikoiden ulkopuolelta!

Sana ”fasilitointi” tarkoittaa asioiden helpottamista. Fasilitaattori ohjaa tiimiä löytämään reitin siihen tietoon, joka tiimillä itsellään jo on olemassa, mutta joka on siihen asti ollut muiden töiden kiireiltä piilossa tai kaipaa tiimin kesken yhteisymmärryksen löytämistä. Fasilitaattori ei siis ole kouluttaja tai asiantuntija. Tiimi itse on asiantuntija! Mutta fasilitaattori huolehtii, että asiat käsitellään monipuolisesti ja pohjaa myöten ja ne menevät myös käytäntöön. Asiat saavat uusia näkökulmia ja niistä syntyy uudenlaisia havaintoja. Joskus fasilitaattoria nimitetäänkin oivaalluttajaksi!

Usein fasilitaattorista on apua uuden tiimin muodostamisessa tai uuden hankkeen starttaamisessa. Fasilitaattori osaa auttaa siinä, että jokainen tiimistä saa äänensä ja ajatuksensa kuuluviin ja että tapaamiset pysyvät asiaan keskittyvinä. Fasilitaattorin seurassa on lupa sanoa ääneen, jos joku elementti prosessissa tuntuu haastavalta (tai jos joku prosessi jopa herättää tunteita). Mitä aidompina tilanteissa ollaan, sitä varmemmin löydetään todelliset työstöä kaipaavat osa-alueet ja kipupisteet ja sitä kautta päästään kestäviin ratkaisuihin.

Fasilitoida voi koko isoa tiimiä tai sitten sen pienempiä työryhmiä. Usein toimitaankin siten, että ensiksi prosessi aloitetaan koko tiimillä ja sitten jakaudutaan pienempiin työryhmiin. Fasilitaattori auttaa sitten pienempiä ryhmiä pääsemään entistä syvemmälle suunnitelmien kanssa.

Ota yhteyttä