Tietosuojaseloste

PuskaPromotion Osk:n asiakastietorekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjä

PuskaPromotion osk.
25322-69-8
Postipuuntie 10 A 7
02650 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Doris Tuohimaa
+35840 867 9805
doris.tuohimaa@puskapromotion.fi

Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat yrityksen asiakkaat, yhteistyökumppanit ja asiakkaan ja yhteistyökumppanien ilmoittamat yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Lasten Festarit -tapahtuman yhteistyökumppanit ja näiden ilmoittamat yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset yhteistyökumppanit. (Jäljempänä ”Rekisteröity” tai ”Rekisteröidyt”).

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Yritys käsittelee henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella liiketoimintansa mahdollistamiseksi sekä ylläpitäessään ja luodessaan asiakas- ja yhteistyösuhteita. Henkilötietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn yksityisyyden tarpeen ja käsittelytarpeen väliseen punnintaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä yrityksen lakisääteisten velvoitteiden, kuten kirjanpitoon liittyvien velvoitteiden täyttämisen perusteella

Osa henkilötietojen käsittelystä perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tällöin rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin vain, jolloin tähän liittyvä henkilötietojen käyttö päättyy.

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilytysaika

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien ja alihankintojen hallinta, sopimusvelvoitteiden täyttäminen sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuva yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä rekisteröidyille tiedottamiseen. Tietoja käytetään rekisteröidyn suostumuksella myös asiakastiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröity voidaan katsoa yrityksen asiakkaaksi tai yhteistyökumppaniksi, tai se on tarpeen asiakkuuteen tai yhteistyösuhteeseen liittyvien velvoitteiden tai yrityksen lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan yrityksen asiakastietorekisteristä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden ja yhteistyön hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (kuten laskutustavat, asiakkaan tai yhteistyökumppanin antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, tarjotut tuotteet ja palvelut, laskutetut tai laskutettavat työt)
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot kuten tässä selosteessa edempänä kuvataan

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää yritystä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu yrityksen asiakastiedotteen tai uutiskirjeen lopusta löytyvällä peruuta tilaus -kohdasta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan rekisteröidylle erikseen sovitulla tavalla. Mikäli havaitset tiedoissa virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi ottamalla yhteyttä osoitteeseen noura.mekhane@puskapromotion.fi.

Rekisteröidyllä on lisäksi seuraavat oikeudet:

 • saada tieto henkilötietojen käsittelystä
 • saada omat tietonsa ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja / tai virheellisen henkilötiedon oikaisua sekä näiden tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojen poistamista
 • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koetaan, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • saada tiedot yleisesti käytetyssä muodossa ja siirtää ne järjestelmästä toiseen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, julkisista rekistereistä tai rekisteröidyn kotisivuilta tai muulla vastaavalla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti Euroopan talousalueella. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat tai toimivat osittain Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan siirtää tämän vuoksi myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

– Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

– Yritys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yritykseen yhteyttä Yhteydenotot –kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

– Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi tai markkinoinnin kohdentamiseksi tehokkaasti. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojaus

PuskaPromotion pitää rekisteröidyn henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että kaikki asiakkaan henkilötietojen käsittelyä hoitavat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Rekisteröidyn henkilötiedot on suojattu virustorjunta- ja vakoiluohjelmien poisto-ohjelmilla verkossa. Fyysisesti verkkosivujen Palveluntarjoajan tiloihin ja sitä kautta PuskaPromotionin rekisteröidyn henkilötietoihin ei ole pääsyä ilman, että joku Palveluntarjoajan palkkalistoilla oleva henkilö on fyysisesti paikalla samassa tilassa tai että kyseessä on PuskaPromotionin yhteistyökumppani joka toteuttaa PuskaPromotionilta saamaansa toimeksiantoa sen valvonnassa ja PuskaPromotionin ohjeistuksen perusteella Näin voidaan varmistaa, että asiattomat tahot eivät pääse tietoihin käsiksi. Tilat on suojattu lukituilla ovilla ja tietokoneet ja mahdolliset sähköiset varmuuskopiot erikseen salasanoilla.

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat dataa, joka tallentuu sivustoa selaavan kävijän koneelle yleensä muistiksi jo tehdyistä toimista. Esim. sivuston käyttäjän tekemistä valinnoista, täytetyistä yhteystiedoista tai muusta vastaavasta sivuston käyttöä helpottavasta datasta tallentuu monesti eväste. Näiden tietojen avulla voimme kehittää palveluamme ja käyttökokemusta. Joissakin tapauksissa käytämme evästeitä myös tallentaaksemme käyttöä helpottavia asetuksia, kuten esimerkiksi sisäänkirjautumistietoja. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, eivätkä ne vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

EVÄSTEET JA PUSKAPROMOTION

Käytämme sivustollamme evästeitä, ja meidän velvollisuutemme on ilmoittaa niistä. Myös kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme. Kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi erilaiset mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajat. Alla listaus eniten käyttämistämme evästeistä ja tietoa siitä, mihin niitä käytämme.

GOOGLE TAG MANAGER

GTM eli Google Tag Manager on erilaisten seurantatägien hallinnan työkalu. Sen avulla saadaan sivustolle monta eri seurantakoodia yhden koodinpätkän kautta.

GOOGLE ANALYTICS

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja kävijöiden liikkeitä. Tätä dataa ei kuitenkaan pysty yhdistämään keneenkään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia.

BLOGITEKSTIEN KOMMENTIT JA TYKKÄYKSET

Jos kommentoit blogitekstejämme tai tykkäät niistä, evästeet ovat mukana. Myös blogiartikkelin tykkäyksestä Facebookissa syntyy eväste sivustolle. Sivusto tunnistaa kaikki artikkelien Facebook-tykkäykset ja näyttää ne artikkelien yhteydessä myös sivustolla. Tämä toimii jakamalla artikkeli sen omalla url-osoitteella. Järjestelmä osaa hakea tykkäykset myös toisilta sivustoilta.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Sivuston eri yhteydenottolomakkeet keräävät myös evästeitä. Näissä yhteyksissä myös käyttäjän henkilötietoja tallennetaan, mutta niitä ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle ja kaikki tiedot ovat hyvässä turvassa palomuurein ja vahvoin salasanoin suojatussa ympäristössä.

YHTEENVETO

PuskaPromotion kerää kävijöistään dataa. Datan kautta kerättyjä sekä sivuston käyttäjän itsensä antamia henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain PuskaPromotionin työntekijöiden toimesta ja niitä säilytetään niin kauan, kun tarpeelliseksi nähdään, ottaen huomioon tietojen käyttötarkoitus. Käytämme evästeitä niin, ettei kenenkään sivuston käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Tietoja ei myöskään käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen. Sivuston käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksista, mutta se voi aiheuttaa sen, että sivusto ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.