Kenelle PuskaPromotionin palvelut sopivat? Listasimme tähän muutamia asiakastyyppejämme ja kerromme mitkä palveluistamme erityisesti heille sopivat:

Asiakkaitamme ovat mm.

  • Kunnat ja kaupungit
  • Perheyritykset
  • Erilaiset keskusjärjestöt ja yhdistykset
  • Kauppakeskukset
  • Säätiöt
  • Oppilaitokset
  • Osuuskunnat
  • Ja muut yritykset, joiden kanssa sovimme arvomaailmoiltamme yhteen 😊

Erityisesti haluamme työskennellä toimijoiden kanssa, jotka jakavat kanssamme yhteiset arvot tai joilla on samanhenkinen arvopohja.

Erityisesti haluamme työskennellä toimijoiden kanssa, jotka jakavat kanssamme yhteiset arvot tai joilla on samanhenkinen arvopohja.

Arvojamme ovat:

Rohkeus         Yhteisöllisyys

Avoimuus       Vastuullisuus

Oivaltavuus    Hyvä fiilis!

Tarjoamme monipuolista tapahtumatuotantoa, konsultointia ja koulutusta

Tapahtumatuotantopalvelumme soveltuvat parhaiten toimijoille, joiden tilaisuuksiin on odotettavissa vähintään 50 osallistujaa. Tuotamme sekä toimijoiden sisäisiä, sidosryhmä- kuin avoimia yleisötilaisuuksiakin. Isoimmissa tuottamissamme tilaisuuksissa on käynyt yli 25 000 osallistujaa, mutta teemme mielellämme myös pienempiä tilaisuuksia!

Yhteisöllistä konsultointia ja koulutusta lämminhenkisellä otteella!

Konsultointi- ja sparrauspalvelumme sopivat pienelle tiimille (max 10 osallistujaa) tai jopa henkilökohtaisesti yhdelle vastuuhenkilölle. Ne sopivat erityisen hyvin pienelle (jopa yhden hengen!)  tiimille, jonka pitää hanskata isoja kokonaisuuksia, mutta joka ei voi olla jokaisen asian ekspertti. Autamme tiimiä selviytymään paremmin töistään, löytämään uutta intoa omaan tekemiseensä sekä tarjoamme lisäosaamista markkinoinnin ja myynnin perusteisiin sekä tapahtumajärjestämiseen.

Konsultointi- ja sparrauspalvelumme sopivat myös aivan uuden toiminnan ideoimiseen tai uuden projektin jäsentelyyn ja kickoffiin. Kehitämme mielellämme konsepteja ja palvelumalleja!

Puskan koulutukset soveltuvat toimijoille, joiden koulutuksiin osallistuu vähintään 10 henkilöä, ja jotka haluavat saada hyvät perusteet tekemiseen sekä oppia uutta käytännönläheisellä ja innostavalla tavalla. Koulutuksia on mahdollista järjestää isoillekin ryhmille.

Koulutukset sopivat ohjelmaksi esimerkiksi koulutus- tai tyhypäiviin, johdon retriittiin tai vaikkapa sidosryhmätilaisuuteen, jossa halutaan tarjota sidosryhmille uusia valmiuksia toimia paremmin.

Konsultointi- ja koulutuspalvelumme voidaan hyvin tuottaa myös etänä!

Lue lisää konsultointi- ja koulutuspalveluistamme täältä.

Erilaisia tapahtumia erilaisiin tarpeisiin

Sisäisiä tilaisuuksia ovat esimerkiksi tyhypäivät, pikkujoulut, avajaiset, perhepäivät , vuosijuhlat ja seminaarit sekä koulutustilaisuudet.

Nämä sopivat ihan kaikille asiakkaillemme, joiden tilaisuuksiin on odotettavissa vähintään 50 osallistujaa omasta työporukasta 😊 Tämä on se henkilömäärä, jonka kohdalla tapahtumatuotannon ulkoistaminen alkaa muuttua kannattavaksi valinnaksi. Oman henkilöstön työssä viihtymiseen, työhyvinvointiin, tiimiytymiseen ja palkitsemiseen satsaaminen kannattaa aina – Arvostettu, sitoutunut ja hyvinvoiva porukka tekee paitsi hyvää tulosta, pysyy myös porukassa mukana pidempään!

Sidosryhmätilaisuuksia ovat esimerkiksi verkostoitumis-, esittely- ja lanseeraustilaisuudet sekä erilaiset yhteistyökumppaneille suunnatut seminaarit, kongressit, messut ja juhlat.

Nämä soveltuvat asiakkaistamme sellaisille toimijoille, joiden toimintaan olennaiselta osalta kuuluu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja joiden tilaisuuksiin on odotettavissa vähintään 50 osallistujaa. Sidosryhmille järjestettävät tilaisuudet parantavat yhteistyön laatua, vahvistavat siteitä ja synnyttävät uutta yhteistyötä. Sidosryhmien kanssa syntyvät myös toimivimmat ja kestävimmät uudet ideat ja heiltä saa hyvää palautetta oman toiminnan kehittämiseksi.

Avoimia yleisötilaisuuksia voivat olla esimerkiksi avajaiset, avoimien ovien päivät, kaupunginosatapahtumat, kauppakeskustilaisuudet, festivaalit ja messut.

Asiakkaistamme erityisesti kunnat, kaupungit ja kauppakeskukset ovat järjestäneet kanssamme upeita yleisötapahtumia! Mutta kyllä muidenkin toimijoiden, niin yritysten kuin yhdistysten, voi olla kannattavaa juhlistaa esimerkiksi toiminnan pyöreitä vuosikymmeniä avoimien ovien päivillä 😊


Meidän kauttamme on mahdollista päästä myös yhteistyökumppaniksi toteuttamaamme
Lasten Festarit -tapahtumaan, joka mahdollistaa lapsiperhe-kohderyhmän tavoittamisen heille mieluisassa tapahtumassa ja oman positiiivisen brändimielikuvan kehittämisen tukemalla yleisölle maksutonta, saavutettavaa ja laadukasta lastenkulttuuritapahtumaa. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Hyötynä asiakkaillemme on aina helppous, stressittömyys ja lämminhenkinen, onnistunut lopputulos – Näihin kannattaa satsata 😊

Lue lisää tapahtumapalveluistamme täältä.

”Miksi ette järjestä alle 50 hengen tapahtumia?”

Pienemmillekin tiimeille järjestämme tapahtumia mielellämme, mutta tällöin on tärkeää ymmärtää, että henkilöhinta saattaa nousta korkeaksi verrattuna itse järjestämiseen (jos omalle järjestelytyölle ei laske hintaa). Järjestelytyön minimimäärä on aina melko sama riippumatta osallistujamäärästä ja isompikin osallistujamäärä huolehditaan melko samalla työmäärällä, tästä syystä pienemmällä porukalla henkilöhinta saattaa tuntua kalliilta. Emme rajoita lähtökohtaisesti järjestämiemme tapahtumien osallistujamäärää vähintään viiteenkymmeneen osallistujaan

”Pitäisikö kuitenkin tehdä itse?”

On tärkeää miettiä, missä vaiheessa ulkoistaa ja missä vaiheessa tehdä itse. Jos mietityttää, tulemme mielellämme tekemään teille maksuttoman palvelutarpeen kartoituksen

Ota yhteyttä