Opiskelijoita sitouttava Instagram-koulutus innosti ja antoi työkalut somettamiseen

Mitä tapahtuu, kun Puska ja puunöörit kohtaavat? Puska koulutti ja innosti puunjalostusinsinööriopiskelijoita Instan saloihin. Lue miten opiskelijoita sitouttava projekti toteutettiin puskamaisella meiningillä hyvästä fiiliksestä huolehtien!

Innostava ja osallistava Instagram-koulutus puunjalostusinsinööriopiskelijoille 

Puunjalostusinsinöörit ry toimii yhteistyössä alan opiskelijajärjestöjen kanssa ja yhdistyksen toiveena oli innostaa opiskelijoita somettamaan, sitouttaa heitä yhteiseen asiaan ja tätä kautta tuoda alaa lähestyttävämmäksi sekä nostaa alan arvostusta ja kiinnostavuutta. Instagram-koulutuksen lisäksi projektissa suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa opiskelijayhteistyön palkitsemisjärjestelmä. Puska myös fasilitoi koulutuksessa somehaasteen ja palkintojen ideoinnin miniworkshoppina. 

Räätälöity sisältö on onnistumisen avain

Koulutuksen ja ennakkokyselyn sisältö suunniteltiin räätälöidysti Puunjalostusinsinöörien tavoitteisiin, puunjalostusinsinöörialaan sekä opiskelijoille sopivaksi. Puskalta kouluttajana toimi Noura Mekhane, mikä mahdollisti hänen alan- sekä opiskelijajärjestöjen toiminnan tuntemuksen tehokkaan hyödyntämisen. Ennakkokyselyllä kartoitettiin osallistujien lähtötaso ja koulutusta muokattiin vastaamaan osallistujien osaamistasoa.  

Koulutuksessa käytiin läpi mm. seuraavia aiheita:  

  • Millainen on hyvä fiidipostaus ja Insta-tarina 
  • Tärkeimmät pointit hashtagien käytöstä 
  • Miten tehdä somesuunnitelma 
  • Miten tuotetaan Puunjalostusinsinöörien näköistä somea, eli ohjeet brändin mukaiseen sisällöntuotantoon 
  • Lisäksi roppakaupalla vinkkejä ja esimerkkejä käytännön tekemiseen! 

Yhteisöllinen ja innostava ote pitää kiinnostuksen yllä 

Koulutus oli Puunjalostusinsinöörien järjestämän Nuorten Forum -tapahtumapäivän viimeinen osio, joten tiettyä taisteluväsymystä oli odotettavissa. Tätä taklattiin erilaisilla tieto-osuuksia katkaisevilla osallistujien aktivoinneilla sekä kouluttajan innostavalla otteella. Useat näistä myös tukivat somettajia käytännön tekemisessä jatkossa. Osallistujat pääsivät esimerkiksi keksimään aiheeseen sopivia hashtageja, keksimään itse palkinnot parhaalle tiimille ja somettajalle, ideoimaan yhteisen somehaasteen sekä tietysti testaamaan opittua ja tuottamaan sisältöä instaan jo koulutuksen aikana! Lisäksi opiskelijat pääsivät kokeilemaan, miten voi rohkaista itseään jännittävän tai hankalalta tuntuvan tehtävän edessä. 

Koulutus sai osallistujilla kokonaisarvosanaksi 4,3/5 

Suurin osa osallistujista koki, että sai koulutuksesta rohkeutta somettamiseen  

Asiakas oli tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja tuloksiin. Puunjalostusinsinööriopiskelijoiden sitoutumisen taso somettamiseen nousi ja Puunjalostusinsinöörit saivat toivomaansa sisältöä Instagramiin.  

No items found.